Tillbaka

Vår uthyrningspolicy

Syftet med uthyrningen ska vara att skapa ett stadigvarande och permanent boende för kontraktshavarens eget bruk. Vi behandlar alla våra sökanden lika oavsett nationalitet, religion eller kön.

Alla lediga lägenheter annonseras upp på vår hemsida där den Sökande anmäler sitt intresse. Sökande som tackat nej eller inte svarat på lämnade erbjudanden tre gånger förlorar sin kö plats och får ett nytt ködatum.

Krav för att bli godkänd som ny hyresgäst
- Du ska ha fyllt 18 år.
- Du ska kunna visa en stadigvarande inkomst. Med inkomst menas:
- Lön från tillsvidareanställning
- Pension
- Företagarinkomst
- Studielån och studiebidrag (vid tjänstledighet för studier, fast anställning i botten krävs)

Du ska inte ha betalnings- eller störningsanmärkningar. Avstämning görs med tidigare hyresvärd och kreditupplysningsregister.

Om den sökande inte uppfyller kraven spärras den sökande från att göra ytterligare intresseanmälningar. Spärren finns kvar så länge omständigheterna kvarstår. Spärren hävs när den sökande kan påvisa att situationen ändras